• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Remissvar gällande Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om
upphandlingsstatistik

Sammanfattning

Kammarkollegiet har inga synpunkter på departementspromemorian.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Anna Törnvall Wittgren efter föredragning av enhetschef Anna Ekberg och skickades till Finansdepartementet den 29 april 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-01637-2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?