En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring

Remissvar gällande En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på Revisorsinspektionens promemoria.

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar efter föredragning av verksjurist Tomas Gustavsson och skickades till Justitiedepartementet den 19 mars 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1951-20

Departementets diarienummer: Ju2020/00096/L1

Hjälpte informationen på denna sida dig?