Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Remissvar på betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37).

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på rubricerat betänkande.

Remissvaret beslutades av HR-chef Helén Björkman efter föredragning av HR-specialist Linnea Bredberg och skickades till Arbetsmarknadsdepartementet den 19 oktober 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7697-20

Departementets diarienummer: A2020/01495/A 

Text

Detta är en exempeltext som gärna får bytas ut

Hjälpte informationen på denna sida dig?