Föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål (UHMFS 1)

Remissvaret om föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål skickades till Upphandlingsmyndigheten den 10 juni 2020.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på föreskriften.

Remissvaret beslutades av avdelningschefen Anna Clara Wittgren efter föredragning av enhetschefen Anna Ekberg och skickades till Upphandlingsmyndigheten den 10 juni 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-04378-2020

Upphandlingsmyndighetens diarienummer: UHM-2020-0102