Föreskrift om upphandlings-ID (UHMFS 2020:2)

Remissvaret om föreskrift om upphandlings-ID skickades till Upphandlingsmyndigheten den 10 juni 2020.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på föreskriften.

Remissvaret har beslutats av avdelningschefen Anna Clara Törnvall Wittgren efter föredragning av enhetschefen Anna Ekberg och skickades till Upphandlingsmyndigheten den 10 juni 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-04379-2020

Upphandlingsmyndighetens diarienummer: UHM-2020-0103

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-21