Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Yttrande på Betänkandet Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Gunnar Larsson. I handläggningen av ärendet har enhetschefen Anette Schierbeck deltagit. Föredragande har varit advokatfiskalen Ingemar Carlsson.

Kammarkollegiets dnr: 3.1-09986-2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?