Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)

Kammarkollegiets remissvar om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på rubricerad remiss.

Detta beslut har fattats av HR-chef Helén Björkman. Föredragande har varit HR-specialist Linnea Bredberg.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7794-20

Arbetsmarknadsdepartementets diarienummer: A2020/01492/A

Hjälpte informationen på denna sida dig?