• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen SOU 2020:35

Kammarkollegiets remissvar Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Kammarkollegiet stödjer förslaget om att inrätta en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och tillstyrker förslagen gällande myndighetens uppgifter.

När det gäller systemet med transaktionskonto vill kollegiet, utifrån våra uppgifter som omfattar många utbetalningar till både privatpersoner, företag och organisationer, lyfta fram möjligheten att utveckla systemet till att även kunna användas för andra utbetalningar än de från välfärdssystemen. Vi ser att det sannolikt skulle förenkla för mottagarna och samtidigt leda till en effektivare hantering och minskade risker för fel i statens utbetalningar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Gunnar Larsson efter föredragning av ekonomichef Martin Sundelius.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1- 07200-20

Hjälpte informationen på denna sida dig?