Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Remissvaret Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI) skickades till Utrikesdepartementet den 13 maj 2020.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI).

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar efter föredragning av verksjurist Tomas Gustavsson. I den slutliga handläggningen har även juristen Kristina Gustafsson och handläggaren Jonas Lembke deltagit.

Remissvaret skickades till Utrikesdepartementet den 13 maj 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2860-20

Hjälpte informationen på denna sida dig?