Remissvar - Härifrån till evigheten En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

Remissvar 1 juni 2020 till Kulturdepartementet

Sammanfattning

8.5 Finansieringen av överlämnanden
Kammarkollegiet har tidigare lämnat underlag till utredaren om hur vi ser på finansieringen av överlämnanden och då specifikt överlämnande i samband med avveckling. Underlaget har kortfattat och korrekt återgivits i betänkandet.
Utöver detta konstaterar kollegiet att utredaren visserligen har beskrivit ett antal problem med dagens finansiering, men vi anser att det saknas en sammanhållen analys om hur dessa problem kan lösas med utredarens förslag.

Kap 9.7.5
Utredningens förslag om ett tydligare mandat för arkivmyndigheten att genomföra sitt rådgivningsuppdrag bör kompletteras med en diskussion om vilka resurser det kräver.

Kammarkollegiets remissvar Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (Ku2019/02112/KL) Pdf, 79.8 kB.

Detta beslut har fattats av chefsjurist Elisabeth Hammar.
Föredragande har varit arkivarie Camilla Karlström.

Dnr 3.1-1797-20

Hjälpte informationen på denna sida dig?