• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar - TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

TLV:s rapport "Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice" (S2020/04834/FS)

13 maj 2022

Remissvar gällande TLV:s rapport "Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice".

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på rubricerad rapport.

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar efter föredragning av verksjurist Tomas Gustavsson. Remissvaret skickades till Socialdepartementet den 7 juli 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7325-20