Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden

Remissvar gällande Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på Finansdepartementets promemoria.

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar föredragning av verksjurist Tomas Gustavsson och skickades till Finansdepartementet den 19 mars 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1255-20

Departementets diarienummer: Fi2020/00307/S1

Text

Detta är en exempeltext som gärna får bytas ut

Hjälpte informationen på denna sida dig?