Synpunkter på EU:s marknadskontrollförordning

Remissvar gällande Synpunkter på EU:s marknadskontrollförordning.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på förslaget till förordning.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-09615-2020

Departementets diarienummer: UD2020/11744/HI

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit upphandlingsansvarig Andreas Hedefalk och remissvaret skickades till Utrikesdepartementet den 7 december 2020.

Text

Detta är en exempeltext som gärna får bytas ut

Hjälpte informationen på denna sida dig?