• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om värdepappersrörelse

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om värdepappersrörelse (dnr 21-13623)

Remissvar på förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om värdepappersrörelse

Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Remissvaret beslutades av avdelningschef för Kapitalförvaltning Katarina Ahlstedt efter föredragning av juristen Marie-Louise Törnblad och skickades till Finansdepartementet den 2 december 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-10240-21

Departementets diarienummer: 21-13623