Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter (M2021/01463)

Remissvar gällande Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter.

Kammarkollegiet har tagit del av promemorian Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Gunnar Larsson. Föredragande har varit verksjuristen Tomas Gustavsson. Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 12 augusti 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 7573-2021

Departementets diarienummer: M2021/01463