• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar - Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag

Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag (dnr FI20-21339)

Remissvar gällande förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag .

Kammarkollegiet har inga synpunkter på lämnade förslag om ändringar i föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag avseende säkerhetsreserv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Ulrika Johansson, Försäkringsavdelningen, och skickades till Finansinspektionens den 21 april 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3773-21

Finansinspektionens diarienummer: FI20-21339