• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar - Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag

Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag

Remissvar gällande förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag .

Kammarkollegiet har inga synpunkter på lämnade förslag om ändringar i föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag avseende säkerhetsreserv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Ulrika Johansson, Försäkringsavdelningen, och skickades till Finansinspektionens den 21 april 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3773-21

Finansinspektionens diarienummer: 20-21339

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-07