• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar - förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Förslag till nya regler om Pensions­myndighetens försäkrings­verksamhet i premie­pensions­systemet (FI dnr 17‑6098)

Remissvar på Förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på lämnat förslag om nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Remissvaret skickades till Finansinspektionen den 17 februari 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1033-21

Finansinspektionens diarienummer: FI dnr 17–6098