• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar - förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Remissvar - förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Kammarkollegiet har inga synpunkter på lämnat förslag om nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Remissvaret skickades till Finansinspektionen den 17 februari 2021.

Kammarkollegiets diarienummer 3.1-1033-21

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-23