• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar på Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Remissvar på Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på Ds 2021:27.

Detta beslut har fattats den 10 november av HR-chef Helén Björkman. Föredragande har varit verksjuristen Tomas Gustavsson.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-8583-2021

Departementets diarienummer: A2021/01723