• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9

Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

Remissvar gällande Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på betänkandet.

Remissvaret beslutades av av avdelningschefen Anna Clara Wittgren. I handläggningen har ramavtalsförvaltare Pedra Herdegen har jurist Gustav Hammargren och jurist Emma Dufva deltagit. Upphandlingsjuristen André Thomsen har varit föredragande. Remissvaret skickades till Infrastrukturdepartementet den 30 juni 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-4321-2021

Departementets diarienummer: I2021/00503