Klimatdeklarationer (I2021/02312)

Yttrande gällande Klimatdeklarationer I2021/02312.

Kammarkollegiet har tagit emot inbjudan att inkomma med synpunkter på Infrastrukturdepartementets Promemoria Klimatdeklarationer.

Kammarkollegiet lämnar inga synpunkter på underlaget.

Remissvaret beslutades 26 oktober 2021 av avdelningschef Anna Clara Wittgren. Föredragande har varit Gabriella Sydorw. Remissvaret skickades till Infrastrukturdepartementet den 26 oktober 2021.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-8528-2021:2

Departementets diarienummer: I2021/02312