• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Yttrande över promemorian Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Yttrande över promemorian Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på den remitterade promemorian.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschefen för kapitalförvaltningen, Bengt Svelander. Föredragande har varit juristen Marie-Louise Törnblad.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-4562-2021

Departementets diarienummer: Fi2021/01679

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-12