• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

Nya regler om att fondbolag,
förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

Remissvar på förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Remissvaret beslutades av Katarina Ahlstedt, chef Kapitalförvaltning, efter föredragning av Marie-Louise Törnblad, jurist, och skickades till Finansinspektionen den 5 april 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3222-22

Finansinspektionens diarienummer: FI dnr 21-29976