Ny förverkandelagstiftning SOU 2021:100

Remissvar gällande Ny förverkandelagstiftning SOU 2021:100

Kammarkollegiet har inga synpunkter på betänkandet.

Remissvaret beslutades av chefsjuristen Elisabeth Hammar efter föredragning av advokatfiskalen Emilia Persson. Remissvaret skickades till Justitiedepartementet den 21 mars 2022.

Kammarkollegiets diarienummer:1221-22

Departementets diarienummer: Ju2022/00065