Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Remissvar gällande Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Remissvaret beslutades av chefen för kapitalförvaltningsavdelningen Katarina Ahlstedt. Föredragande har varit juristen Marie-Louise Törnblad. Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 17 mars 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2754-22

Departementets diarienummer: FI dnr 21-29970