Förslag till förändringar i UFS 2021:1 och tekniska dokument

Remissvar gällande förslag till förändringar i UFS 2021:1 och tekniska dokument.

Kammarkollegiet har tagit del av Upphandlingsmyndighetens förslag till förändringar i UFS 2021:1 och tekniska dokument rörande insamling av uppgifter för statistikändamål.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslagen.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Anna Clara Wittgren efter föredragning av enhetschef Anna Ekberg och skickades till Upphandlingsmyndigheten den 22 mars 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 2294-2023-2

Upphandlingsmyndighetens diarienummer: UHM-2023-0008