Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken

Remissvar gällande Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken (Ds 2022:27)

Kammarkollegiet har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på föreslagen i utredningen.

Yttrandet beslutades av avdelningschef Ulrika Johansson efter föredragning av enhetschef Johanna Gund och skickades till justitiedepartementet den 14 januari 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 16218-2022

Departementets diarienummer: Ju2022/03386