• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Promemorian Jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsument

Promemorian Jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsument

Remissvar gällande Promemorian Jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsument

Kammarkollegiet har tagit del av rubricerad promemoria. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Detta beslut har fattats av chefsjurist Elisabeth Hammar. Föredragande har varit dataskyddsombudet Tomas Gustavsson. Remissvaret skickades till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet den 3 maj 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-5491-2023

Departementets diarienummer: LI2023/02318