Våra uppgifter

Kammarkollegiet är en statlig myndighet som lyder under Finansdepartementet.

Med vår verksamhet bidrar vi till att stärka demokratin, öka transparens inom staten och bygga en hållbar framtid.

Några av våra uppgifter är att vi:

  • auktoriserar tolkar och översättare
  • för allmänhetens talan i miljöprocesser
  • försäkrar den statliga verksamheten, studenter och statsanställda
  • fastställer resegarantier
  • förvaltar drygt 200 miljarder åt fler än 400 kunder
  • effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal
  • avvecklar dödsbon där Allmänna arvsfonden är arvinge, förvaltar fondens medel och föreslår vilka projekt som ska få stöd
  • förvarar och vårdar rikets regalier.

Uppgifterna har gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem.

Instruktion och regleringsbrev

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-11