Arvodes- och fakturahantering för nämnder

Vi hjälper 12 nämndmyndigheter med utbetalningar av arvoden och i vissa fall även med deras fakturahantering.

De här nämnderna hjälper vi:

Alkoholsortimentsnämnden (ASN)
Delegationen folkrättslig granskning av vapenprojekt
Fiskeskyddsnämnderna
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Nämnden mot diskriminering
Offentliga sektorns särskilda nämnd (SHA-nämnden)
Riksvärderingsnämnderna
Skiljenämnden för grupplivfrågor
Statens ansvarsnämnd
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU)
Statens skaderegleringsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Blanketter

Kammarkollegiets arvodesräkning Pdf, 215.4 kB. (Pdf, 215.4 kB)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-18