Bidrag till kommuner för skrotade fordon

Regeringen har beslutat att staten ska lämna bidrag till kommuner för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Vi på Kammarkollegiet prövar ansökningarna och fördelar statsbidraget.

Medel avsatta för 2020

Regeringen har avsatt 25 800 000 kr för budgetåret 2020. Bidraget kan sökas vid tre tillfällen och bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Om tillgängliga medel understiger det totala belopp som kan beviljas kommer bidraget att sättas ned i lika mån för alla som ska beviljas bidrag.

Resultat för 2019

Budgetåret 2019 avsatte regeringen 25 347 000 kr för bidrag till kommuner för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon.

Totalt beviljade vi bidrag om 11 608 285 kr till 29 kommuner för 2 542 fordon. Vi avslog ansökningar för 123 fordon.

Första omgången avslutades den 15 april 2019. Totalt sökte fem kommuner bidrag för sammanlagt 913 fordon. Av dessa uppfyllde samtliga bidragskriterierna och totalt beviljades bidrag på 4 225 437 kr.

Andra omgången avslutades den 26 augusti 2019. Totalt sökte sju kommuner bidrag för sammanlagt 809 fordon. Av dessa uppfyllde 805 bidragskriterierna och totalt beviljades bidrag på 3 868 466 kr.

Tredje omgången avslutades den 6 december 2019. Totalt sökte 17 kommuner bidraget för sammanlagt 943 fordon. Av dessa uppfyllde 824 bidragskriterierna och totalt beviljades bidrag på 3 514 382 kr.

På riksdagens webbplats

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17