Arvodes- och fakturahantering för nämnder

Vi hjälper 12 nämndmyndigheter med utbetalningar av arvoden och i vissa fall även med deras fakturahantering.

De här nämnderna hjälper vi:

Alkoholsortimentsnämnden (ASN)
Delegationen folkrättslig granskning av vapenprojekt
Fiskeskyddsnämnderna
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Nämnden mot diskriminering
Offentliga sektorns särskilda nämnd (SHA-nämnden)
Riksvärderingsnämnderna
Skiljenämnden för grupplivfrågor
Statens ansvarsnämnd
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU)
Statens skaderegleringsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Blanketter

Kammarkollegiets arvodesräkningPDF

Handläggarstöd åt flera andra myndigheter

Vi utför även administrativa och handläggande uppgifter åt andra myndigheter och åt Kungafonden.


Stöd till andra myndigheter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19