Bidrag till kommuner för skrotade fordon

Regeringen har beslutat att staten ska lämna bidrag till kommuner för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Vi på Kammarkollegiet prövar ansökningarna och fördelar statsbidraget.

Medel avsatta för 2019

Regeringen har avsatt 25 347 000 kr för budgetåret 2019. Bidraget lämnas i mån av tillgång på medel. Om tillgängliga medel understiger det totala belopp som kan beviljas kommer bidraget att sättas ned i lika mån för alla som ska beviljas bidrag.

Resultat efter första ansökningsomgången

Det första ansökningstillfället ägde rum 2018-11-19--2018-12-04.

Prövning av ansökningar för första ansökningsomgången avslutades den fjärde december 2018. Totalt var det 18 kommuner som sökte bidraget för sammanlagt 2 677 fordon. Av dessa uppfyllde 2 534 bidragskriterierna och totalt beviljades bidrag på 11 728 898 kr.

Kammarkollegiets villkor för statsbidraget

På riksdagens webbplats

Sök bidrag för skrotade fordon

Kommuner kan söka statsbidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon.

Sök bidrag för skrotning av fordon

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19