Företräda staten i ärenden om ersättning enligt miljöbalken

Vi företräder staten i domstol när en fastighetsägare begär ersättning enligt bestämmelserna i 31 kap miljöbalken, om till exempel hans eller hennes mark tagits i anspråk för ett naturreservat eller andra områdesskydd.

Kammarkollegiets uppgift

  • Vi tar emot stämningar och agerar som fastighetsägarens motpart i den rättsliga processen.
  • Vi utarbetar och lämnar in yttranden till domstolen.
  • Vi samråder i den rättsliga processen med den myndighet som beslutat om områdesskyddet.

På riksdagens webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-18