Statlig ersättning till transpersoner som tvångssteriliserats i samband med könskorrigering

Den 1 maj 2018 kom en lag om statlig ersättning till personer som har tvångssteriliserats i samband med könskorrigering. Korrigeringen ska ha skett under tiden 1 juli 1972-30 juni 2013.

Enligt lagen ska staten betala ersättning till de personer som har ansökt om ersättning och som uppfyller kraven.

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår att:

  • Informera om den nya lagen och nå de som berörs
  • Ta emot ansökningar, fatta beslut om och betala ut ersättning.

Symbolisk ersättning

Alla som beviljas ersättning får samma belopp, 225 000 kronor.

Det är en symbolisk ersättning till de som drabbats av den tidigare lagen som krävde sterilisering eller ”avsaknad av fortplantningsförmåga” för personer som ändrade sin könstillhörighet. Den lagen gällde under tiden 1 juli 1972–30 juni 2013.

Ersättningen är av så kallad ex gratiakaraktär, som betyder att det är en ersättning som regeringen beslutar om när exempelvis en tidigare lagstiftning drabbat individer på ett sådant sätt att samhället i efterhand vill ta ansvar och kompensera med en ekonomisk ersättning.

På riksdagens webbplats

Ansök om ersättning för tvångsserlisering

Om du har tvångssteriliserats i samband med könskorrigering kan du ansöka om statlig ersättning.


Ansök om ersättning

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19