Statligt försäkringssystem och proaktiv riskhantering

Vi har till uppgift att tillgodose myndigheter och stiftelser med statlig anknytning med försäkringsskydd och erbjuda stöd i riskhanteringsarbetet. Syftet är att statens kostnader för skadehantering ska hållas på en låg nivå.

Våra försäkringsprodukter

Vi erbjuder drygt trettio försäkringsprodukter med förmånliga villkor. Produkterna är indelade i sex försäkringsområden och riktar sig mot statliga myndigheter och stiftelser med statlig anknytning.

Alla våra försäkringar

Beställa intyg?

Du som företräder en statlig myndighet eller statlig stiftelse kan beställa olika typer av intyg.

Beställ försäkringsintyg

Teckna försäkring?

Proaktiv riskhantering inom staten

Vi erbjuder ett kostnadsfritt metodstöd för riskanalys som kan användas i riskhanteringsarbetet. Myndigheter och stiftelser med statlig anknytning har i uppdrag att identifiera sina risker och förebygga för framtida skador och förluster inom verksamheten.

Syftet med riskhanteringsarbetet är att sänka statens skadekostnader.

Ta hjälp av våra verktyg för stöd i riskhanteringsarbetet

På riksdagens webbplats

Vill du anmäla en skada?

Ta reda på vad som ingår i våra olika försäkringsprodukter.

Alla våra försäkringar

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-03