Offentlig omställningsorganisation och ett statligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att förbereda inrättandet av ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd. I enlighet med uppdraget ska Kammarkollegiet inrätta en offentlig omställningsorganisation. Kammarkollegiet ska även betala ut ersättning till arbetsgivare som betalar ersättning till en omställningsorganisation.

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket IF Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet har träffat en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Avsikten har från parternas sida varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. De har gemensamt begärt att regeringen tar fram lagförslag för att reformera arbetsrätten i enlighet med principöverenskommelsen.

Principöverenskommelsen föreslår ändringar inom tre områden:

  • En offentlig omställningsorganisation för arbetstagare utan kollektivavtal inrättas i Kammarkollegiet.
  • Omställningsstudiestöd för vuxna som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden skapas. Omställningsstudiestödet ska utföras av CSN.
  • Ändringar i lagen om anställningsskydd (1982:80).

Promemorian: Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kammarkollegiets uppdrag att förbereda inrättandet av ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd, regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den offentliga omställningsorganisationen

Den offentliga omställningsorganisationen ska ta emot och bevilja ansökningar från arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal i enlighet med de kriterier som promemorian föreslår. Det gäller både anställda och de vars anställning har upphört. De som kvalificerar för stödet ska få tillgång till vägledning, rådgivning samt även förstärkt stöd till individer med särskilda behov till följd av ohälsa under högst ett år.

Tjänsterna ska tillhandahållas av upphandlade fristående aktörer.

Den offentliga omställningsorganisationen ska också tillhandahålla yttranden till CSN för personer utan kollektivavtal som vill ansöka om omställningsstudiestöd. Av yttrandet ska det framgå om utbildningen stärker individens ställning på arbetsmarknaden samt om utbildningen svarar mot arbetsmarknadens behov.

Stödet kommer att träda i kraft hösten 2022.

Ersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd genom en omställningsorganisation kommer att få rätt till ersättning. Ersättningarna kommer att uppgå till högst 0,15% av lönesumman. Endast företag som är anslutna till en omställningsorganisation som är registrerad hos Kammarkollegiet kommer få rätt att söka ersättning. I nuläget finns drygt 10 omställningsorganisationer.

Rätten att få ersättning kommer att träda i kraft under hösten 2022.

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-17