Omlokalisering av myndigheter

Vi har regeringens uppdrag att informera om det stöd som finns för myndigheter som ska omlokaliseras. Vi ska även samla erfarenheter från myndigheter som har omlokaliserats och tillhandahålla goda exempel.

Myndigheter som ska omlokaliseras ska i första hand vända sig till Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen, Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet för att få stöd i arbetet.

Regeringsbeslut

Ska din myndighet omlokaliseras?

Har du fått uppdraget att driva arbetet? Ta reda på vad du behöver göra när regeringen fattat beslut om omlokalisering.

Vägledning vid omlokalisering av myndighet

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-18