Pågående och genomförda omlokaliseringar av myndigheter

Regeringen har beslutat att de här myndigheterna ska omlokaliseras.

Inspektionen för socialförsäkringen

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet till Göteborg. Omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 augusti 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (2018-01-25) Pdf, 71.7 kB. (Pdf, 71.7 kB)

Inspektionen för socialförsäkringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för tillgängliga medier

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 31 december 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier om myndighetens lokalisering Pdf, 75.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 75.4 kB)

Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att uppdra åt Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter inom ramen för beslutade medel. Uppdraget ska vara genomfört senast den 31 december 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad Pdf, 854.1 kB. (Pdf, 854.1 kB)

Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kronofogdemyndigheten

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad, Sundsvall och Luleå. Lokaliseringen ska omfatta sammanlagt 35 årsarbetskrafter och vara avslutad senast den 31 januari 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Kronofogdemyndigheten att lokalisera viss verksamhet Pdf, 54.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 54.5 kB)

Kronofogdemyndigheten webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tullverket

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Tullverket ska lokalisera minst 30 årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 31 januari 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Tullverket att lokalisera viss verksamhet Pdf, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 54.9 kB)

Tullverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sida

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Styrelsen för internationellt samarbete (Sida) ska lokalisera all verksamhet i Stockholm till Botkyrka. Regeringen återkommer i särskilt beslut när lokaliseringen senast ska vara avslutad.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Sida om myndighetens lokalisering Pdf, 651.5 kB. (Pdf, 651.5 kB)

Sidas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedac

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ska lokalisera all verksamhet i Stockholm till Borås. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 30 april 2020.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Swedac om myndighetens lokalisering Pdf, 52.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 52.8 kB)

Swedacs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverket

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Arbetsmiljöverket ska lokalisera ytterligare en del av myndighetens verksamhet till Mölndal. Den verksamhet som omfattas av beslutet är myndighetens arbete mot osund konkurrens. Lokaliseringen till Mölndal ska vara avslutad senast den 31 maj 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om lokalisering av viss verksamhet Pdf, 59.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 59.8 kB)

Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att delar av verksamheten omlokaliseras till Östersund. Lokaliseringen ska omfatta minst 20 årsarbetskrafter och vara avslutad senast den 1 december 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag att lokalisera delar av verksamheten till Östersund Pdf, 51.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 51.6 kB)

Den 1 februari 2018 beslutades dessutom att ytterligare verksamhet ska omlokaliseras till Malmö. Lokaliseringen ska omfatta minst tio årsarbetskrafter och vara avslutad senast den 1 mars 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag att lokalisera ytterligare verksamhet till Malmö Pdf, 54.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 54.3 kB)

Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EFS-rådet

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att Svenska ESF-rådet ska omlokaliseras till Gävle. Omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 december 2018.

Svenska ESF-rådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polarforskningssekretariatet

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att verksamheten omlokaliseras till Luleå. Omlokaliseringen ska vara avslutad 30 juni 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Polarforskningssekretariatet om myndighetens lokalisering Pdf, 113.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113.2 kB)

Polarforskningssekretariatets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Universitets- och högskolerådet

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att delar av verksamheten ska omlokaliseras till Visby. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 1 september 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Universitets- och högskolerådet om lokalisering av viss verksamhet Pdf, 52.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 52.3 kB)

Universitets- och högskolerådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till Katrineholm. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 30 november 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten om lokalisering av viss verksamhet Pdf, 630.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 630.6 kB)

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Myndigheten för kulturanalys

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om omlokalisering till Göteborg. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 31 oktober 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys om myndighetens lokalisering Pdf, 75.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 75.4 kB)

Myndigheten för kulturanalys webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyrån

Regeringen fattade beslut den 27 april 2017 om att omlokalisera ytterligare delar av myndighetens verksamhet och säte till Örebro. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 30 april 2018.

Regeringsbeslut: Regeringen uppdrar åt SCB att lokalisera ytterligare verksamhet till Örebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionen

Regeringen fattade beslut den 22 september 2016 om omlokalisering till Karlstad. Omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 december 2017.

Regeringsbeslut: Regeringen stärker Fastighetsmäklarinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-hälsomyndigheten

Regeringen fattade beslut den 16 juni 2016 om att säte och delar av verksamheten ska omlokaliseras till Kalmar. Omlokaliseringen ska vara genomförd 1 maj 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag att lokalisera delar av E-hälsomyndigheten till Kalmar Pdf, 46.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 46.4 kB)

E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-03