Pågående och genomförda omlokaliseringar av myndigheter

Regeringen har beslutat att de här myndigheterna ska omlokaliseras.

Inspektionen för socialförsäkringen

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet till Göteborg. Omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 augusti 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (2018-01-25)PDF

Inspektionen för socialförsäkringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för tillgängliga medier

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 31 december 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier om myndighetens lokaliseringPDF

Myndigheten för tillgängliga mediers webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverket

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att uppdra åt Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter inom ramen för beslutade medel. Uppdraget ska vara genomfört senast den 31 december 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i KristianstadPDF

Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdemyndigheten

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad, Sundsvall och Luleå. Lokaliseringen ska omfatta sammanlagt 35 årsarbetskrafter och vara avslutad senast den 31 januari 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Kronofogdemyndigheten att lokalisera viss verksamhetPDF

Kronofogdemyndigheten webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tullverket

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Tullverket ska lokalisera minst 30 årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 31 januari 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Tullverket att lokalisera viss verksamhetPDF

Tullverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sida

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Styrelsen för internationellt samarbete (Sida) ska lokalisera all verksamhet i Stockholm till Botkyrka. Regeringen återkommer i särskilt beslut när lokaliseringen senast ska vara avslutad.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Sida om myndighetens lokaliseringPDF

Sidas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedac

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ska lokalisera all verksamhet i Stockholm till Borås. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 30 april 2020.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Swedac om myndighetens lokaliseringPDF

Swedacs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket

Regeringen fattade beslut den 25 januari 2018 om att Arbetsmiljöverket ska lokalisera ytterligare en del av myndighetens verksamhet till Mölndal. Den verksamhet som omfattas av beslutet är myndighetens arbete mot osund konkurrens. Lokaliseringen till Mölndal ska vara avslutad senast den 31 maj 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om lokalisering av viss verksamhetPDF

Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att delar av verksamheten omlokaliseras till Östersund. Lokaliseringen ska omfatta minst 20 årsarbetskrafter och vara avslutad senast den 1 december 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag att lokalisera delar av verksamheten till ÖstersundPDF

Den 1 februari 2018 beslutades dessutom att ytterligare verksamhet ska omlokaliseras till Malmö. Lokaliseringen ska omfatta minst tio årsarbetskrafter och vara avslutad senast den 1 mars 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag att lokalisera ytterligare verksamhet till MalmöPDF

Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EFS-rådet

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att Svenska ESF-rådet ska omlokaliseras till Gävle. Omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 december 2018.

Svenska ESF-rådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polarforskningssekretariatet

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att verksamheten omlokaliseras till Luleå. Omlokaliseringen ska vara avslutad 30 juni 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Polarforskningssekretariatet om myndighetens lokaliseringPDF

Polarforskningssekretariatets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Universitets- och högskolerådet

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att delar av verksamheten ska omlokaliseras till Visby. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 1 september 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Universitets- och högskolerådet om lokalisering av viss verksamhetPDF

Universitets- och högskolerådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om att delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till Katrineholm. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 30 november 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten om lokalisering av viss verksamhetPDF

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om omlokalisering till Växjö. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 1 februari 2019.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om myndighetens lokaliseringPDF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Regeringen fattade beslut den 15 juni 2017 om omlokalisering till Skellefteå. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 1 september 2018.

Regeringsbeslut: Regeringen omlokaliserar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för kulturanalys

Regeringen fattade beslut den 31 augusti 2017 om omlokalisering till Göteborg. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 31 oktober 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys om myndighetens lokaliseringPDF

Myndigheten för kulturanalys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistiska centralbyrån

Regeringen fattade beslut den 27 april 2017 om att omlokalisera ytterligare delar av myndighetens verksamhet och säte till Örebro. Omlokaliseringen ska vara avslutad den 30 april 2018.

Regeringsbeslut: Regeringen uppdrar åt SCB att lokalisera ytterligare verksamhet till Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistiska centralbyråns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsmäklarinspektionen

Regeringen fattade beslut den 22 september 2016 om omlokalisering till Karlstad. Omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 december 2017.

Regeringsbeslut: Regeringen stärker Fastighetsmäklarinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsmäklarinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-hälsomyndigheten

Regeringen fattade beslut den 16 juni 2016 om att säte och delar av verksamheten ska omlokaliseras till Kalmar. Omlokaliseringen ska vara genomförd 1 maj 2018.

Regeringsbeslut: Uppdrag att lokalisera delar av E-hälsomyndigheten till KalmarPDF

E-hälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-03