Pröva vissa skadeståndsanspråk mot staten

Vi prövar frågor om skadestånd som har samband med felaktigheter i inskrivningsmyndighetens beslut om lagfart eller panträtt, bland annat lagfartskapningar. Vi för även statens talan i dessa ärenden.

Det här gör Kammarkollegiet

  • Vi tar emot ansökningar om skadestånd från den som blivit lagfartskapad och prövar frågan om skadestånd.
  • Vi betalar ut skadestånd till den som har rätt till ersättning.
  • Vi för statens talan i domstol i dessa ärenden.

På riksdagens webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-18