Företräda staten i ärenden om ersättning enligt miljöbalken

Vi företräder staten i domstol när en fastighetsägare begär ersättning enligt bestämmelserna i 31 kap miljöbalken, om till exempel hans eller hennes mark tagits i anspråk för ett naturreservat eller andra områdesskydd.

Kammarkollegiets uppgift

  • Vi tar emot stämningar och agerar som fastighetsägarens motpart i den rättsliga processen.
  • Vi utarbetar och lämnar in yttranden till domstolen.
  • Vi samråder i den rättsliga processen med den myndighet som beslutat om områdesskyddet.

På riksdagens webbplats

Vill du uträtta ett ärende?

Vi har samlat alla våra tjänster på en och samma sida.


Våra tjänster

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-28