Samtjänst vid medborgarkontor

Statliga myndigheter, kommuner och landsting kan avtala om att bedriva samtjänst vid medborgarkontor. Vi följer upp verksamhet som bedrivs enligt avtalen. Vi ger också råd och vägledning i frågor som rör samtjänst.

Myndigheter och kommuner som träffar avtal om samtjänst, eller ändrar i avtalet, ska skicka en kopia till oss på Kammarkollegiet. Statliga myndigheter ska dessutom lämna in verksamhetsrapporter till oss varje år.

Samtjänst innebär att statliga myndigheter, kommuner och landsting lämnar upplysningar och råd för varandras räkning till enskilda på exempelvis ett servicekontor. De kan handlägga vissa ärenden, såsom bostadstillägg och identitetskort.

På riksdagens webbplats

Ta reda på vad verksamhetsberättelsen ska innehålla

Sista dag att skicka in är den 31 mars efter det verksamhetsår som rapporten redogör för.

Skicka in en verksamhetsrapport för samtjänst vid medborgarkontor

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-28