Registrering av trossamfund

Vi har i uppdrag att pröva ansökningar om registrering av trossamfund.

I vårt uppdrag ingår även att kontrollera att samfundet uppfyller de villkor som krävs för registrering.

Vi bedömer:

  • Om trossamfundet har stadgar med ändamålet att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst.
  • Att trossamfundet har en styrelse eller motsvarande organ.
  • Att samfundets namn går att särskilja från andras verksamheter och att det inte heller strider mot exempelvis goda seder eller allmän ordning.

Vårt beslut om registrering innebär inte att vi tar ställning till trossamfundets verksamhet eller att samfundet är formellt godkänt av svenska staten.

Vi utfärdar även föreskrifter för registrering av trossamfund.

Kammarkollegiets författningssamling

På riksdagens webbplats

Vill du registrera ert trossamfund?

En registrering skyddar ert namn och ni kan även få hjälp av staten att ta in medlemsavgifter via skattesedeln. I samband med registreringen får trossamfundet ett nytt organisationsnummer.


Ansök om att registrera trossamfund

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-18