Resegarantier

Vår uppgift inom resegarantier består i att vi godkänner garantier som reseaktörer är skyldiga att ordna. Om en resa ställs in eller avbryts för att reseaktören blivit insolvent.

Det här gör Kammarkollegiet

Alla som säljer eller marknadsför resor måste ha en resegaranti om resorna är garantipliktiga enligt resegarantilagen. Syftet med lagen är att skydda resenärerna om aktören blir insolvent.

Vårt uppdrag om resegarantier består av :

  • Godkänna garantier som reseaktörer är skyldiga att ordna.
  • Besluta om ersättning om resan ställs in eller avbryts för att reseaktören har blivit insolvent.
  • Utöva tillsyn över att lagstiftningen följs.
  • Publicera uppgifter om vilka reseaktörer som har ordnat resegaranti (att de fullgjort sin skyldighet enligt resegarantilagen).

På riksdagens webbplats

Ta reda på om din reseaktör har ordnat med resegaranti

Innan du bokar en resa rekommenderar vi att du tar reda på om om din reseaktör har ordnat med en resegaranti som säkerställer att du blir ersatt i händelse av insolvens.


Hitta reseaktörer som har resegaranti

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-04