Statlig ersättning till transpersoner som omfattats av steriliseringskrav

Fram till den 1 maj 2020 var det möjligt för transpersoner som omfattats av steriliseringskravet att ansöka om statlig ersättning hos oss på Kammarkollegiet.

Den 1 maj 2018 kom lagen om statlig ersättning till personer som har ansökt om fastställande av juridiskt kön medan steriliseringskravet gällde. Ansökan om fastställande skulle ha skett under tiden 1 juli 1972-30 juni 2013.

Enligt lagen ska staten betala ersättning till personer som har ansökt om ersättning och som uppfyller kraven.

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår att:

  • Informera om den nya lagen och nå de som berörs
  • Ta emot ansökningar, fatta beslut om och betala ut ersättning.

Symbolisk ersättning

Alla som beviljas ersättning får samma belopp, 225 000 kronor.

Det är en symbolisk ersättning till de som drabbats av den tidigare lagen som krävde sterilisering eller ”avsaknad av fortplantningsförmåga” för personer som ändrade sin juridiska könstillhörighet. Den lagen gällde under tiden 1 juli 1972–30 juni 2013.

Ersättningen är av så kallad ex gratiakaraktär, som betyder att det är en ersättning som regeringen beslutar om när exempelvis en tidigare lagstiftning drabbat individer på ett sådant sätt att samhället i efterhand vill ta ansvar och kompensera med en ekonomisk ersättning.

Ansökan stängdes den 1 maj 2020

För dig som har ansökt senast den 1 maj och ännu inte fått något beslut från oss så fortsätter handläggningen av ditt ärende som vanligt.

Vi hämtar in den utredning som behövs från andra myndigheter och återkommer till dig med ett beslut.

Har du frågor får du gärna kontakta oss:

Anna Jildenhed
Telefon 054-22 12 35, e-post anna.jildenhed@kammarkollegiet.se

Erland Törngren
Telefon 054-22 12 20, e-post erland.torngren@kammarkollegiet.se

På riksdagens webbplats

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-05-04