Statligt lån till reseaktörer som säljer paketresor och ombokade paketresor

I februari 2021 fick vi ett nytt uppdrag från regeringen. Vi har tagit in ansökningar och handlägger ärenden om statliga lån som riktar sig till researrangörer som säljer paketresor. I juli 2021 har vi fått ännu ett uppdrag från regeringen. Vi ska ta in ansökningar och handlägga ärenden om statliga lån som riktar sig till researrangörer som säljer ombokade paketresor. Syftet med lånen är att researrangören ska kunna betala tillbaka skulder till resenärer.

Under perioden 10 februari till 1 mars 2021 kunde researrangörer som ordnat med resegaranti hos oss, och som säljer paketresor eller är återförsäljare av paketresor åt arrangörer som har sitt säte utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ansöka om ett statligt lån hos oss.

Uppdraget avsåg handläggning av statliga lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor, som har återbetalningskrav mot resenärer för avbrutna, inställda eller avbeställda resor. Syftet med lånet är att möjliggöra återbetalning till resenärerna.

Under perioden 2 augusti till 31 augusti 2021 kan researrangörer som ordnat med resegaranti hos oss, och som säljer paketresor eller är återförsäljare av paketresor åt arrangörer som har sitt säte utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ansöka om ett statligt lån hos oss.

Uppdraget avser handläggning av statliga lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor, som har återbetalningskrav mot resenärer för inställda eller avbeställda ombokningsresor. Syftet med lånet är att möjliggöra återbetalning till resenärerna.

För att möjliggöra återbetalningar till resenärerna har regeringen beslutat om en möjlighet till statligt lån, utifrån de resenärsskulder som arrangörerna har vid tillfället för ansökan.

Det är endast paketresearrangören som kan ansöka om lån. Är du privatperson som väntar på återbetalning från en paketresearrangör, kan du inte påverka processen hos oss på Kammarkollegiet.

Relaterad information

Förordning om statligt lån till researrangörer av paketresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2021-07-28