Statsbidrag

Vi har i uppdrag av regeringen att administrera och betala ut statsbidrag. Det är regeringen och Regeringskansliet som beslutar om dessa bidrag.

I vår uppgift ingår även att kontrollera formalia kring ansökningar, rekvisitioner och återrapporteringar från organisationer som söker och som fått bidrag.

Uppgiften beskrivs i vårt regleringsbrev och i andra regeringsbeslut.

Blanketter

På Regeringskansliets hemsida hittar du blanketter för ansökan, rekvisition och återrapportering.

Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka blanketter till Kammarkollegiet

Blanketterna ska skrivas under, scannas och mejlas till bidrag@kammarkollegiet.se

Återbetalning

Du betalar tillbaka bidrag till vårt bankgiro 5052-5781.

Ange alltid diarienumret i regeringens beslut och projektets titel.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-12-10