Omlokalisering av myndigheter

Omlokalisering av myndigheter

Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att informera om det stöd som finns för myndigheter som ska omlokaliseras samt samla erfarenheter från myndigheter som har omlokaliserats och tillhandahålla goda exempel.

Vid omlokalisering finns stöd att hämta hos Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen, Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet:
Stöd till myndigheter som ska omlokaliseras

Pågående omlokaliseringar 

Goda exempel av omlokaliseringar samlas genom intervjuer

Kammarkollegiet samlar erfarenheter och goda exempel genom intervjuer med redan omlokaliserade myndigheter och med de myndigheter som ska omlokaliseras.

Kontaktperson

Kontaktperson vid Kammarkollegiet är ekonomichef Martin Sundelius 

26 september 2017