För dig som vill ansöka om stöd från Den offentliga omställningsorganisationen

Är du uppsagd eller anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal eller är du egenföretagare? Från den 1 oktober 2022 kan du ansöka om omställnings- och kompetensstöd eller ett yttrande till CSN för omställningsstudiestöd.

Väntetid för att få yttrande till CSN samt omställnings- och kompetensstöd

Från den 1 oktober 2022 kan du som saknar kollektivavtal och vill eller behöver förändra ditt arbetsliv söka omställnings- och kompetensstöd. Just nu kan vi tyvärr inte ge de tjänster som erbjuds i stöden men du kan fortfarande ansöka.

Läs mer om väntetiden på nysteget.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ingår i omställnings- och kompetensstödet?

Du som är uppsagd eller anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal och är berättigad att få omställnings- och kompetensstöd kan få tillgång till följande tjänster:

  • Rådgivning för uppsagda,
  • Vägledning för anställda,
  • Förstärkt stöd till uppsagda med särskilda behov på grund av sjukdom.

Blir du beviljad stöd, kommer du att kunna få dessa tjänster som längst under ett år. Det kommer att vara upphandlade fristående aktörer som tillhandahåller tjänsterna.

Har din arbetsgivare kollektivavtal?

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få omställningsstöd av den omställningsorganisation som du tillhör. Vet du inte vilken omställningsorganisation som är din, prata med din chef, personalavdelning eller fackliga representant.

Ansök om omställningsstudiestöd hos CSN och ett yttrande hos din omställningsorganisation

Från och med den 1 oktober 2022 kan du ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN för studier som börjar tidigast den 1 januari 2023.

När du ansökt om omställningsstudiestödet behöver du ansöka om ett yttrande hos en omställningsorganisation. Av yttrandet ska det framgå om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden samt om utbildningen svarar mot arbetsmarknadens behov.

Vilken omställningsorganisation du tillhör beror på vilket kollektivavtal du har på din arbetsplats. Har din arbetsgivare inget kollektivavtal eller är du egenföretagare ansöker du om yttrande hos den offentliga omställningsorganisationen.

Läs mer om omställningsstudiestödet och hur ansökan går till på CSNs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2022-11-07