För dig som vill ansöka om stöd från den offentliga omställningsorganisationen

Är du uppsagd eller anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal eller är du egenföretagare? I slutet på september kommer den offentliga omställningsorganisationen att lansera en ny webbplats där du kommer att hitta mer information om hur du kan ansöka om omställnings- och kompetensstöd eller ett yttrande till CSN samt vilka kriterierna är för att få stödet.

Från den 1 oktober 2022 kan du ansöka om omställnings- och kompetensstöd eller ett yttrande till CSN för omställningsstudiestöd.

Vad ingår i omställnings- och kompetensstödet?

Du som är uppsagd eller anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal och är berättigad att få omställnings- och kompetensstöd kan få tillgång till följande tjänster:

  • Rådgivning för uppsagda,
  • Vägledning för anställda,
  • Förstärkt stöd till uppsagda med särskilda behov på grund av sjukdom.

Blir du beviljad stöd, kommer du att kunna få dessa tjänster som längst under ett år. Det kommer att vara upphandlade fristående aktörer som tillhandahåller tjänsterna.

Ansök om omställningsstudiestöd hos CSN och ett yttrande hos din omställningsorganisation

Från och med den 1 oktober 2022 kan du ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN för studier som börjar tidigast den 1 januari 2023.

När du ansökt om omställningsstudiestödet behöver du ansöka om ett yttrande hos en omställningsorganisation. Av yttrandet ska det framgå om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden samt om utbildningen svarar mot arbetsmarknadens behov.

Vilken omställningsorganisation du tillhör beror på vilket kollektivavtal du har på din arbetsplats. Har din arbetsgivare inget kollektivavtal eller är du egenföretagare ansöker du om yttrande hos den offentliga omställningsorganisationen.

Läs mer om omställningsstudiestödet och hur ansökan går till på CSNs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-09