Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans

Statsbidraget riktar sig till dig som företräder en kommun eller region som vill finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonomi i balans. Bidraget kan sökas från den 1 januari till den 31 mars 2022.

På den här sidan har vi samlat information som du behöver känna till innan du ansöker.

De flesta frågor om ansökningsförfarandet besvaras genom texten i nedan fält, eller på undersidorna. Har du frågor som inte besvaras här kan du alltid kontakta oss via e‑post.

Länkar till e‑tjänsten och den ifyllningsbara PDF:en ligger längst ned på den här sidan.

Vilka kan söka bidraget?

Bidrag får vid ett tillfälle sökas av dessa kommuner och regioner, enligt beslut från Regeringskansliet:

Kommuner i bokstavsordning:

Bjurholm, Boxholm, Bräcke, Degerfors, Filipstad, Färgelanda, Grums, Gullspång, Heby, Hofors, Härnösand, Kramfors, Laxå, Lilla Edet, Malå, Mullsjö, Nordmaling, Ragunda, Smedjebacken, Sorsele, Storfors, Söderköping, Timrå, Vingåker och Älvkarleby.

Regioner i bokstavsordning:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro län.

De är behöriga att söka eftersom:

Regionen eller kommunen vid utgången av 2020 hade negativ soliditet inklusive förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som tjänats in före 1998.

Vad kan ni söka för?

Du kan söka för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa din verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar.

Bidraget får användas till åtgärder som påbörjas under samma kalenderår som beslutet fattas, och därefter i enlighet med beslutet.

Vad ni inte kan söka bidrag för

 • Bidrag ges inte för åtgärder som ni fått annat statligt stöd för.

Förbered dig genom att ta fram:

 1.  Fem år i sammandrag från den senaste årsredovisningen.
 2. Den senast beslutade ekonomiska treårsplanen.
 3. En kortfattad beskrivning av den ekonomiska situationen nu och framåt.
 4. Beskrivning och en plan av de åtgärder ni söker bidraget för. Ansökan ska vara politiskt förankrad.
 5. En uppskattad kostnad, och i förekommande fall investeringsutgift för åtgärderna.
 6. Vad som ska uppnås med åtgärderna, både när åtgärdernas slutredovisas och på längre sikt.
 7. En giltig e-legitimation.*
 8. Ta fram kontouppgifter dit bidraget ska betalas ut.
 9. Uppgifter till kontaktperson.

Ansökan ska undertecknas av giltig firmatecknare eller behörig företrädare*

Du kan även låta behörig företrädare signera den här
e-tjänsten efter att du själv skickat in ärendet.

För att kunna göra det behöver du fylla i de här uppgifterna om behörig företrädare:

 • personnummer,
 • för- och efternamn och
 • e-postadress.

Hur fördelas bidragen?

Delegationen ska fördela avsatta medel genom att prioritera de kommuner och regioner som bedöms ha störst behov av att vidta omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder för att uppnå syftet med bidraget.

Vid bedömningen av vilken kommun eller region som har störst behov kommer Delegationen att använda sig av uppgifter i ansökan, statistik samt uppgifter i öppna databaser.

Delegationen kommer ta hänsyn till:

 • Om kommunen eller regionen har en skattesats som överstiger den genomsnittliga kommunala respektive regionala skattesatsen för riket.
 • Skattesatsen med hänsyn tagit till olika huvudmannaskap.
 • Kommunens eller regionens ekonomiska utveckling och ekonomiska situation.
 • Kommunens eller regionens produktivitet och effektivitet.
 • Demografi och befolkningsprognoser.
 • Hur åtgärden bedöms påverka möjligheten att långsiktigt skapa en ekonomi i balans.
 • Förutsättningarna i övrigt i den samlade planen för att uppnå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.

Ansök om stadsbidrag för en ekonomi i balans

När du använder e-tjänsten behöver du ha tillgång till ett svenskt bank-id. Om du saknar det rekommenderar vi dig att använda blanketten.

Min sida med din ansökan

Du som har ansökt om stadsbidrag för en ekonomi i balans i e‑tjänsten hittar din ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med ditt bank‑id.

Sidan senast uppdaterad: 2022-03-03