Partifinansiering

Den 1 april 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att partier och enskilda valkandidater som deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet årligen ska lämna intäktsredovisning till Kammarkollegiet. När en intäktsredovisning kommer in till kollegiet offentliggör vi uppgifterna under sidorna Partiernas intäktsredovisning och Personvalskampanjer.

Regler för partifinansiering

Regler för partifinansiering

Här hittar du information om lagen, vilka som ska lämna intäktsredovisning och hur redovisningen går till.

Blanketter för partifinansiering

Blanketter för partifinansiering

Här finns de elektroniska blanketter som ska användas för att redovisa hur partiet eller ledamot finansierat sin politiska verksamhet.

Lämna in intäktsredovisning eller anmälan till Kammarkollegiet

Lämna in intäktsredovisning eller anmälan till Kammarkollegiet

Politiska partier kan lämna in intäktsredovisning eller anmälan via vår e-tjänst. Här finns information och instruktioner.

Avstå från ett anonymt bidrag

Avstå från ett anonymt bidrag

Här finns information om hur ett parti eller en ledamot kan avstå från ett anonymt bidrag.

Se redovisning för parti

Se redovisning för parti

Se intäktsredovisningar eller anmälningar från partierna.

Se redovisning för personvalskampanj

Se redovisning för personvalskampanj

Här hittar du inkomna personvalskampanjer.

Frågor och svar Partifinansiering

Frågor och svar Partifinansiering

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Partifinansiering.